Fundatia Politehnica Timisoara

Fundatia Politehnica

Fundaţia POLITEHNICA TIMIŞOARA este persoana juridică română, fără scop lucrativ, apolitică şi creată prin voinţa membrului său fondator, Universitatea POLITEHNICA din TIMIŞOARA.

Misiunea Fundaţiei POLITEHNICA TIMIŞOARA este de a promova prestigiul şi imaginea Universităţii „Politehnica” din Timişoara şi de a dezvolta performanţele educaţionale, ştiinţifice, culturale şi sportive ale acesteia, prin :

 • polarizarea forţelor sociale, economice şi morale, din interiorul şi din exteriorul Universităţii;
 • motivarea tineretului dornic de afirmare în jurul proiectelor şi activităţilor fundaţiei;
 • crearea şi menţinerea unor reţele suport, la nivel de universitate, pentru studenţii cu rezultate deosebite în activităţile educaţionale, de cercetare culturale şi sportive;
 • colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, organisme ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu alte instituţii de stat sau private care desfăşoară activităţi în domeniile de interes pentru Fundaţie;
 • participarea la elaborarea şi aplicarea politicilor din domeniul educaţiei, cercetării şi sportului, a strategiilor şi planurilor de acţiune la nivel naţional, regional şi local;
 • asigurarea continuităţii sprijinului acordat echipelor de sport  ale Politehnicii, în special echipei de handbal masculin din Liga Naţională.

În acelaşi timp Fundaţia îşi propune să desfăşoare:

 • activităţi caritabile şi sociale în sprijinirea unor foşti sau actuali membri ai comunităţii universitare;
 • acţiuni de promovare a adevăratelor valori ale Banatului, Timişoarei, Şcolii Politehnice.

Din calendarul de acţiuni şi evenimente organizate în perioada următoare fac parte:

 • acordarea de burse sociale, începând cu anul şcolar 2010-2011 elevilor unor licee din mediu rural (aparţinătoare judeţului Timiş ori judeţelor învecinate) cu o situaţie şcolară bună, dar cu posibilităţi financiare limitate;
 • organizarea, în luna ianuarie a serbării „Premiile anuale ale Fundaţiei Politehnica”;
 • organizarea unui concert de Crăciun pentru angajaţii UPT;
 • organizarea trimestrială a colocviilor fundaţiei Politehnica ( axate pe promovarea brand-urilor/simbolurilor Banatului şi Politehnicii);
 • crearea unei “Arhive sentimentale” a Fundaţiei, pe baza donaţiilor oferite de membrii săi, de membrii de onoare sau/şi de sponsori;
 • identificarea şi refacerea mormintelor unor personalităţii ale Şcolii Politehnice Timişoara.

În conformitate cu prevederile statutare, Fondatorul şi Consiliul Director pot conferi titlul de MEMBRU DE ONOARE al Fundaţiei unor personalităţi cu o activitate şi contribuţie deosebită la dezvoltarea şi promovarea prestigiului Universităţii „Politehnica” din Timişoara

Odată cu lansarea oficială a fundaţiei – care a avut loc  în data de 30 aprilie 2010, la sediul Rectoratului UPT – Fundaţia a acordat titlul de MEMBRU DE ONOARE unui număr de 17 personalităţi din domeniile diplomaţie, administrativ–politic, sportiv, respectiv – din mediul de afaceri.