Fundatia Politehnica Timisoara

Aderare

Puteti deveni membru al Fundatiei, urmand una dintre procedurile:

1. Completarea cererii cadru (descarca cerere aderare) si depunerea acesteia la adresa : Universitatea Politehnica Timisoara, Romania, 300223 Timisoara, Bld. Vasile Pârvan no. 2, sala B101

2. Aderare on-line ( pentru a putea fi contactat, toate campurile sunt necesare)

 

Numele si Prenumele Dumneavoastra

Adresa

Localitatea

Tara

Numar de telefon

Email

Ocupatia

Motivul cererii de aderare *

Calitatea de membru **

Recomandarea ***

solicit aderarea în calitate de membru al Fundaţiei  Politehnica Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Regele Ferdinand I nr.2 , et.2  jud. Timiş, înscrisă în Registrul Special de Fundaţii  al Judecătoriei Timişoara la nr. 9/24.12.2008.

Mă oblig să respect statutul Fundaţiei, să nu aduc prejudicii acesteia, să achit cotizaţia anuală şi să sprijin activitatea Fundaţiei în vederea îndeplinirii scopului şi obiectivelor ei.

* se va menţiona motivaţia solicitării (membru al comunităţii Universităţii „Politehnica”, absolvent al acesteia, are relaţii de colaborare cu aceasta  etc.) sau alte date relevante ce pot să vină în sprijinul acesteia;

** solicitantul va alege dintre calitatea de membru activ sau membru susţinător având în vedere  faptul că :

membru activ al fundaţiei este acea persoană care îşi exprimă disponibilitatea de a sprijini activitatea organizaţiei şi de a se implica activ în acţiunile desfăşurate de aceasta;

–  membru susţinător al fundaţiei este acea persoană care îşi exprimă disponibilitatea de a sprijini acţiunile fundaţiei;

*** solicitantul va nominaliza 1-2 persoane, din care una – din cadrul Fundaţiei (oferind şi contactele acestora) care pot oferi recomandări.

In termen de 20 de zile, Cosiliul Director va da un raspuns, impreuna cu detaliile finale privind calitatea de membru (modalitatea de intrare in posesia cadrului, regulamentul de utilizare a acestuia, obligatii financiare etc.).