Fundatia Politehnica Timisoara

Despre Noi

Fundaţia POLITEHNICA TIMIŞOARA este persoana juridică română, fără scop lucrativ, apolitică şi creată prin voinţa membrului său fondator, Universitatea POLITEHNICA din TIMIŞOARA.

Misiunea Fundaţiei POLITEHNICA TIMIŞOARA este de a promova prestigiul  şi imaginea Universităţii „Politehnica” din Timişoara şi de a dezvolta  performanţele educaţionale, ştiinţifice, culturale şi sportive ale  acesteia, prin :

 • polarizarea forţelor sociale, economice şi morale, din interiorul şi  din exteriorul Universităţii;
 • motivarea tineretului dornic de afirmare în jurul proiectelor şi  activităţilor fundaţiei;
 • crearea şi menţinerea unor reţele suport, la nivel de universitate,  pentru studenţii cu rezultate deosebite în activităţile educaţionale, de  cercetare culturale şi sportive;
 • colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu serviciile publice  descentralizate ale ministerelor, organisme ale administraţiei publice  centrale şi locale, precum şi cu alte instituţii de stat sau private  care desfăşoară activităţi în domeniile de interes pentru Fundaţie;
 • participarea la elaborarea şi aplicarea politicilor din domeniul  educaţiei, cercetării şi sportului, a strategiilor şi planurilor de  acţiune la nivel naţional, regional şi local;
 • asigurarea continuităţii sprijinului acordat echipelor de sport  ale  Politehnicii, în special echipei de handbal masculin din Liga  Naţională.

În acelaşi timp Fundaţia îşi propune să desfăşoare:

 • activităţi caritabile şi sociale în sprijinirea unor foşti sau  actuali membri ai comunităţii universitare;
 • acţiuni de promovare a adevăratelor valori ale Banatului,  Timişoarei, Şcolii Politehnice.
 • sprijinirea logistică a conferinţelor internaţionale din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara
 • expoziţii de pictură şi grafică prin intermediul cărora vor fi cunoscute lucrările artiştilor politehnişti
 • Festivalul Internaţional de Literatură din Timişoara
 • editarea Ghidului Regiunii de Vest
 • evenimente de acordare a diplomelor de membru de onoare şi a dilpomelor de excelenţă personalităţilor remarcabile din ţară şi străinătate