Fundatia Politehnica Timisoara

Doctor Honoris Causa – Peter George Oliver Freund

PeterFreund

Fundația Politehnica și Universitatea Politehnica Timisoara au avut plăcerea să se bucure de prezența, la Timișoara, a d-lui prof. univ. dr. hab. ing. Peter George Oliver Freund (SUA), profesor emerit la Universitatea din Chicago.
Născut la Timișoara, absolvent al liceului C.D. Loga şi al Universității Politehnica (la acea vreme – Institutul Politehnic), dl. Peter George Oliver Freund s-a distins în domeniul fizicii teoretice prin cercetările și descrierile fenomenelor fizice în spații cu mai multe dimensiuni, în contextul mai larg al unificării câmpurilor fizice, ajungând la o serie de rezultate de pionierat în domeniul supersimetriilor, respectiv a teoriei corzilor sau a stringurilor (adică a particulelor elementare privite nu ca obiecte punctiforme, ci ca obiecte extinse în spațiu – stringuri). În cadrul teoriei stringurilor a propus o ipoteză, ulterior numită ipoteza Freund-Harari, a cărei valabilitate în fizica hadronilor a fost verificată în multe experiențe. Activității de cercetător și profesor (în prezent – profesor emerit la Universitatea din Chicago), dl. Peter G.O. Freund îi adaugă și o carieră de scriitor.
Cu prilejul acestei vizite în orașul natal dl. prof. univ. dr. hab. ing. Peter G.O. Freund a susținut în data de 15 octombrie, în Aula Academiei Române, filiala Timișoara (Bd. Mihai Viteazu nr. 24), conferința „Fizica de azi şi de mâine”.


 


Afis Freund