Fundatia Politehnica Timisoara

Studenții politehniști implicați în consumul responsabil și sustenabil de energie, cu sprijin norvegian

Fundația Politehnica Timișoara, în parteneriat cu Quality Management Systems Norvegia derulează, începând cu luna mai 2023, timp de un an, un proiect inspirat din preocupările europene și internaționale de „construire a unui viitor mai sustenabil și mai verde” după încheierea pandemiei de COVID-19, grație unei finanțări 196.202 euro, asigurată prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”. Proiectul, intitulat University Students Engaging in Responsible and Sustainable Energy Consumption (USE-REC), urmărește să sporească cunoștințele studenților timișoreni privind consumul responsabil energie, să dezvolte comportamente de cruțare a resurselor de energie, respectiv de reducere a amprentei de CO2 în viața și activitățile din campus.

Studiile arată că generația actuală de studenți pune preț pe sustenabilitatea campusurilor universitare și apreciază eforturile instituțiilor de a încorpora armonia cu mediul natural în politicile lor de dezvoltare. Tocmai de aceea Fundația Politehnica a inițiat acest proiect, care să ofere soluții bazate pe cercetare și pe experimentare în condițiile reale ale politicilor de dezvoltare privind „campusul verde” timișorean. Consultarea cu partenerul norvegian a condus la ideea comparării cunoștințelor și comportamentelor studenților timișoreni cu cei din generația lor, care învață în Norvegia, urmărind astfel și transferul de bune practici între cele două țări, privind canalizarea intereselor studenților, preocupați de ecologie, spre soluții practice de economisire a curentului electric și de reducere a consumului de plastic în viața cotidiană.

Proiectul îmbină programele de formare cu aplicații de teren, o școală de vară privind stilul de viață orientat spre sustenabilitate și economie de resurse, competiții între cămine privind adoptarea de comportamente responsabile și dezvoltarea competențelor studenților, viitori cetățeni activi și responsabili într-o lume conștientă cu privire la nevoia unui „viitor verde” pentru Timișoara, pentru România, chiar pentru Europa. Obiectivele proiectului sunt convergente cu interesul Universității Politehnica pentru promovarea sustenabilității, așa cum este ea definită în Agenda 2030 a Națiunilor Unite, prin educație, cercetare, management, mod de organizare a vieții universitare și pregătire a tinerilor pentru viață independentă, într-o societate tot mai conștientă de nevoia de a acționa în condiții de utilizare echilibrată a resurselor existente/disponibile, respectiv de  asigurare a unei echități sociale autentice, intrageneraționale şi intergeneraționale. Prin implementarea acestui proiect în căminele Universității Politehnica se face un pas decisiv spre un campus verde, în inima Timișoarei.